WMX10001C - อะแดปเตอร์แบบพกพา
890.00 บาท
1,300.00 บาท
ต้องซื้อราคาขั้นต่ำรวม 0.00 บาท ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม

วากิ อะแดปเตอร์แบบพกพา

รายละเอียด

         ปลั๊กไฟสำหรับผู้ที่รักการเดินทางท่องเที่ยว ปลั๊กไฟ ใช้ได้ทั่วโลก (Universal Travel Adapter Plug) ปลั๊กเอนกประสงค์,ที่ชาร์จในรถยนต์ 2 พอร์ด USB สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือกว่า150ประเทศทั่วโลก เพียงพกพาปลั้๊กไฟ WAKI PORTABLE ADAPTER ชิ้นเดียว สินค้าของเรามีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง รองรับกระแสไฟฟ้า 110-250 โวลต์ มีขนาด 85x 70x 40มม. และเป็น ADAPTERที่สามารถทำให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย หรือนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อในประเทศไทยไปใช้ต่างประเทศได้