ความเป็นมาของเรา

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 นายเตียว ชู  กวน ได้จัดตั้ง “บริษัท วากิ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป ” ตั้งแต่นั้นมา บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศของตนและเข้าไปในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศยุโรป เริ่มจากปี ค.ศ. 1995 นายเตียว ชู  กวน ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในฐานะประธานกลุ่มผู้บริหารหลังจากนั้นเป็นต้นมา วากิ จึงได้กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วากิ ได้จัดตั้งเป็นสาขาต่างๆกระจายอยู่ทั่วเอเชีย และมีบริษัทร่วมทุนในประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, สิงคโปร์, บรูไน, เวียดนาม, กัมพูชา, พม่า, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลี และจีน โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในอาคาร วากิ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย