คำจำกัดความของวากิ

 

 

เราเชื่อว่าความตั้งใจเอาชนะทุกอย่าง 

 

เราเชื่อว่าการลงมือทำ คือ พลังอันยิ่งใหญ่

 

เราเชื่อว่าความรู้เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

 

เราเชื่อว่านวัตกรรมจะนำมาซึ่งโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้กับเรา

 

สโลแกน  

ไม่สัญญา แต่แน่อน

 

เป้าหมายของวากิ

การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและพนักงานของเราทุกคนตลอดไป

 

พันธกิจของวากิ

ส่งมอบสินค้าของวากิ  ให้ถึงมือลูกค้าของ วากิ เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น!

 

วิสัยทัศน์ของวากิ

พิชิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยแนวคิดการส่งเสริมการเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อสุขภาพยอดเยี่ยมของวากิให้ทุกคนในครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดี

 

รางวัลและความสำเร็จของวากิ