ในปี ค.ศ 1995 ได้ทำการก่อตั้งบริษัท วากิ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป ตั้งแต่นั้นมา
บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศของตน และเข้าไปในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศยุโรป 
ในปัจจุบัน วากิได้กลายเป็นแบรนด์ยอดนิยมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคาร วากิ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย